Start

Omgevingsvergunning

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Wilt u een schuur bouwen of slopen of een boom kappen?

Voor onderstaande activiteiten op het gebied bouwen, monumenten, milieu en het kappen van bomen kunt u een omgevingsvergunning aanvragen:

 • Slopen van een bouwwerk (voorheen sloopvergunning);
 • Bouwen van een bouwwerk (voorheen bouwvergunning);
 • Binnenplans afwijken van het bestemmingsplan;
 • Veranderen van een gemeentelijk monument;
 • Kappen van bomen (voorheen kapvergunning);
 • Aanleggen van uitwegen (voorheen uitritvergunning).

Energietransitie en risico’s

De energietransitie brengt nieuwe risico’s met zich mee. Dit wordt veroorzaakt door onder andere het produceren en opslaan van waterstof of LNG (vloeibaar gemaakt aardgas) en een toename van batterijgebruik. Vooral oplaadbare lithium-ion energiedragers worden steeds vaker gebruikt in huishoudens, voertuigen en energiesopslagsystemen (EOS'en) of buurtbatterijen. De meeste lithium-ion energiedragers zijn veilig. Toch kan door oververhitting of andere oorzaken een 'thermal runaway' ontstaan. Dit leidt tot een felle en lastig te bestrijden brand. Ook komen er giftige stoffen vrij. Hierdoor zijn risico's voor de omgeving niet uitgesloten. Dit speelt vooral een rol als het om grotere hoeveelheden energiedragers gaat. 

Het dringende advies is daarom om voor activiteiten die te maken hebben met de energietransitie vóóraf contact op te nemen met de gemeente indien: 

 • u bedrijfsmatig of particulier elektriciteit wilt gaan opslaan en leveren (denk hierbij aan een 'buurtbatterij' met een vermogen van meer van 100kWh);
 • u zonnepanelen wilt gaan plaatsen met een totaal PV-piekvermogen van meer dan 100 kWp;
 • u waterstof wilt gaan produceren en/of opslaan ten behoeve van energievoorziening;
 • u andere vormen van 'nieuwe' energie wilt gaan gebruiken of opslaan (bv LNG)

De gemeente onderzoekt dan samen met u en adviseurs van de Veiligheidsregio (brandweer) of de activiteit past binnen het bestemmingsplan en het veiligheidsbeleid. Zo maken we samen een veilige energietransitie mogelijk. Meer informatie: Circulaire risicobeheersing lithium-ion.

Aanvragen of informatie

Als u online een vergunning wilt aanvragen, dan kunt u terecht op: www.omgevingsloket.nl. Wilt u meer informatie over de omgevingsvergunning, kijk dan op www.rijksoverheid.nl.
Tevens kunt u contact opnemen met het team Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Maassluis, op werkdagen telefonisch bereikbaar via 14 010. Voor wie deze vergunning niet online kan of wil aanvragen, is het natuurlijk ook mogelijk een omgevingsvergunning op papier aan te vragen.


Welke omgevingsvergunningen aangevraagd?

Wilt u weten welke omgevingsvergunningen zijn aangevraagd? Deze worden gepubliceerd via de website Officiële Bekendmakingen.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor de kosten verwijzen wij u door naar de tarieventabel (leges).

U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.