Start

Ongediertebestrijding

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De gemeente maakt onderscheid tussen drie situaties, waarin u last kunt hebben van ongedierte: 

 1. Ongedierte in de openbare ruimte
  In de openbare ruimte bestrijdt de gemeente ongedierte zoals ratten en wespen. Hiervan kunt u melding maken via het Meldpunt openbare ruimte (Schoon, Heel en Veilig). Aan de bestrijding van ongedierte in de openbare ruimte zijn geen kosten verbonden.

  Voor de veiligheid van het watersysteem en daarmee ook de veiligheid van onze dijken, worden muskus- en beverratten actief bestreden. Heeft u een muskusrat of beverrat gezien? Meldt dat dan op www.muskusrattenbeheer of bel naar 030 634 57 56. 

 2. Ongedierte rondom uw huis, in uw eigen achtertuin of binnentuin
  Hebt u last van ratten in uw achtertuin of binnentuin dan kunt u hiervan melding doen bij het Meldpunt openbare ruimte (Schoon, Heel en Veilig).


  Hebt u last van ander ongedierte (b.v. wespen) in uw achtertuin of binnentuin, dan kunt u geen beroep doen op de gemeente. U schakelt hiervoor zelf een gespecialiseerd bedrijf in, dat in de Gouden Gids te vinden is onder 'Ongediertebestrijding'.

  Op deze manier doet iedereen waar men zelf verantwoordelijk voor is:
  De gemeente voor de openbare ruimte en openbare gebouwen
  Particulieren voor hun eigendommen en opstallen. 

 3. Ongedierte in uw huis
  Hebt u last van ongedierte binnen de woning, dan kunt u ons om advies vragen. Voor een woning van een woningcorporatie neemt u contact op met deze corporatie.
U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Ongedierte bestrijden is nodig als er sprake is van overlast of van een bedreiging voor de volksgezondheid. Gaat het om kleine beesten en zitten ze op uw eigen terrein, dan kunt u zelf maatregelen nemen.

Is er sprake van ongedierte op openbaar terrein, dan kunt u het beste contact opnemen met de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

De kans op muizen- en rattenoverlast kunt u beperken door:

 • geen voedselresten rond te laten slingeren;
 • kieren in huizen en schuren te dichten;
 • fijn gaas aan te brengen in ventilatieopeningen in de buitenmuur;
 • geen etenswaren in de tuin te gooien;
 • geen diervoedselproducten op te hangen in de tuin;
 • het tafelkleed niet buiten uit te kloppen;
 • regelmatig na te gaan of plaatsen waar buizen, kabels en leidingen de woning, garage en schuren binnenkomen wel goed zijn afgedicht.

Sommige mensen zijn allergisch voor wespensteken. Als iemand ziek wordt na een steek (verward, duizelig, benauwd) moet u meteen de dokter waarschuwen. Bij apotheken en outdoorzaken zijn pompjes te koop waarmee het gif uit de steek gezogen kan worden.