Start

Onroerend goed, beperkingen

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

In sommige situaties is het mogelijk dat uw rechten t.a.v. bijvoorbeeld uw woning of een ander onroerend goed worden ingeperkt door bestuurlijke besluiten. Denk aan een voorkeursrecht van de gemeente om uw eigendom aan te kopen. Of als uw bezit een monument betreft.
U kunt hierover bij de gemeente in dergelijke gevallen om nadere informatie vragen.