Start

Onroerend goed van gemeente kopen, huren of pachten

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De gemeente heeft onroerend goed in haar bezit in de vorm van percelen grond, gebouwen en soms ook woningen. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid kunt u deze onroerende zaken kopen, huren en in beperkte gevallen bestaat een mogelijkheid om een onroerend goed te pachten of erfpacht te verkrijgen. 

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

In uw verzoek geeft u aan :

  1. Voor welk ( deel van het) onroerend goed u uw verzoek ziet.
  2. Hoe u het onroerend goed wenst te verkrijgen ( koop, huur, pacht of erfpacht).
  3. Hoe u het onroerend goed wenst te gebruiken. 
U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Ten aanzien van groenstroken en restgronden die als snippergroen zijn aan te merken, is specifiek beleid opgesteld. Voor het vragen van toestemming daartoe kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Meer informatie over DigiDAls inwoner van de gemeente Maassluis kunt u met behulp van uw DigiD online een aanvraag indienen voor kopen of huren van snippergroen.