Start

Onroerendezaakbelasting (OZB), kopie aanslag

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Bij de gemeente kunt u een formeel kopie krijgen van de aanslag van uw onroerend goed (eigen grond, woning of ander soortig pand). U kunt een dergelijk formeel kopie bijvoorbeeld nodig hebben voor het indienen van een bezwaar of bij de verkoop van een woning.

Indien u aangemeld bent bij MijnOverheid en u heeft hier geregeld dat u uw post van de gemeente Maassluis in uw Inbox wilt ontvangen, vindt u de aanslag/beschikking daar.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

U kunt een formeel kopie nodig hebben als u bijvoorbeeld het origineel kwijt bent.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U kunt telefonisch en schriftelijk een kopie aanvragen bij de afdeling belastingen van de gemeente.