Start

Opvang (Wmo)

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De gemeente kan u helpen wanneer u opvang nodig heeft. Bij deze voorziening wordt er onderdak en begeleiding geboden aan mensen die de thuissituatie hebben verlaten en die zich niet alleen kunnen redden in de samenleving. Het kan zijn dat u in verband met huiselijk geweld uw thuissituatie hebt verlaten en dat u daarom opvang zoekt. Huiselijk geweld houdt in dat er geweld wordt gebruikt door familieleden, gezinsleden, partners of mantelzorgers. Het kan ook zijn dat u met een andere reden thuis bent weggegaan.
Het is de bedoeling dat u zich weer zo snel mogelijk kunt redden in de samenleving. Hier wordt u wel mee geholpen.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor het opvangen van burgers. De gemeente kan wel de taken uitbesteden aan een andere gemeente bij u in de buurt. Deze gemeente bepaalt vervolgens of u in aanmerking komt voor de opvang. Deze gemeente geeft u dan ook het besluit over of u in aanmerking komt. En als u in aanmerking komt dan verstrekken zij ook de voorziening aan u.

De gemeente kan zeggen dat u een deel van de kosten zelf moet betalen.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U gaat naar de gemeente en maakt melding van de problemen die u heeft. De gemeente gaat dan vervolgens kijken welke mogelijkheden er zijn en een onderzoek uitvoeren. Als uw gemeente de taken heeft uitbesteed dan kunt u evengoed melding maken bij uw eigen gemeente. Zij zorgen er dan voor dat het bij de andere gemeente terecht komt.

U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

Binnen 8 weken na de melding ontvangt u bericht of u in aanmerking komt. Deze termijn kan langer worden als de gemeente bij andere instanties om advies moet vragen.