Start

Overledene naar het buitenland vervoeren

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

U mag een overledene naar het buitenland vervoeren. Bij de douane moet u enkele documenten laten zien. De meeste van deze documenten vraagt u op bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U vraagt de documenten op bij de gemeente waar de persoon is overleden.

Meestal worden deze documenten geregeld door een uitvaartondernemer.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

  • bewijs van de doodsoorzaak (verklaring van arts of lijkschouwer óf verklaring officier van justitie)

U krijgt vervolgens de volgende documenten voor vervoer van de overledene:

  • overlijdensakte
  • verlof tot begraving of verbranding (voor vervoer binnen de Benelux)
  • laissez-passer (voor vervoer buiten de Benelux)
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Aan de afgifte van documenten, voor het vervoer van een overledene, zijn kosten verbonden. Vraag hiernaar als u de documenten aanvraagt.

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

U kunt een overledene ook vervoeren vanuit het buitenland naar Nederland. U hebt dan ook een verklaring nodig van de bevoegde autoriteit uit dat land. De Nederlandse ambassade of het consulaat in dat land kunnen u hierbij helpen.